Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringsforeningen.dk

Udenlandsk stipendium

Forsikringsforeningen tildeler hvert andet år (typisk i lige år) et medlem et rejsestipendium til et udenlandsk ophold.

Det udenlandske rejsestipendium er blevet givet siden starten af 1990’erne til medarbejdere i forsikringsbranchen, som har haft lyst til at komme uden for Danmark (Norden) og blive klogere på dels et specifikt forsikringsområde/tema, men også at få mulighed for at få et indblik i et andet lands håndtering af forsikringserhvervet. 

Hvem kan komme i betragtning?  

Du skal have min. 5 års erfaring inden for enten livs- eller skadeforsikringsområdet.

 

Nyansatte medarbejdere, elever, og studerende ikke kan komme i betragtning til dette stipendium.

 
Det er vigtigt, at du begrunder din ansøgning ud fra følgende kriterier:
 • Hvilke emner du vil studere og hvorfor set ud fra et fagligt synspunkt

 • Hvorfor har du valgt at søge stipendiet

 • Hvordan dit emne kan bidrage til dine nuværende eller fremtidige arbejdsopgaver

 • Hvordan du kan bidrage på dit ophold med din erfaring inden for emnet

 • Hvorfor du er den oplagte kandidat til at få tildelt stipendium.

   

  Alle ansøgere må forvente at blive indkaldt til interview for at uddybe ansøgningen overfor bestyrelsen. 

  Hvad skal jeg levere efter opholdet?

  Efter turen skal du f.eks.:

  • Bidrage med et indlæg på et efterfølgende arrangement omkring temaet for alle medlemmer i Forsikringsforeningen
  • Skrive en artikel om dit ophold til NFT (Nordisk Forsikringstidsskrift)
  • Lave en vlog, YouTube video, LinkedIn, rejsedagbog
  • Eller noget helt andet. 

  Hvem arrangerer turen?

  Turen arrangeres af dig, som ansøger, og kan enten være et ophold i et andet land, hvor opholdet kan være en blanding af besøg hos forsikrings-selskaber, relevante udenlandske uddannelsesinstitutioner o.s.v. eller
  en tilmelding til en konference. 

  Hvad får jeg ud af det?

  Rejsestipendiet giver dig en unik mulighed for at:
  • videreuddanne dig inden for dit fag
  • få udvidet din indsigt i dels forsikring i udlandet og det tema, du har valgt at undersøge
  • udvide dit netværk i udlandet.
   
  Vi forventer, at din ansøgning ikke sker ud fra, at du ønsker at tage en uddannelse i udlandet, som din arbejdsgiver i princippet ligeså godt kunne finansiere. 

  Hvad er betalt?

  Stipendiet er på op til 30.000 kr. incl. udgifter til hotelophold, flyrejse, mad m.v.  
  Du skal selv aftale med dit selskab, hvordan rejsen passer ind i forhold til dit arbejde.  

  Hvordan søger du stipendiet?

  Du indsender:
  1. En ansøgning med begrundelse for, hvor du søger udenlandsophold*/ konference, og hvad du ønsker at opnå med rejsen (se ansøgningsskemaet i den lodrette bjælke til højre)
  2. Dit CV
  3. Et budget for opholdets omkostninger.
   
  *Ved ophold skal du angive, hvilke selskaber og evt. uddannelsesinstituti-oner du ønsker at besøge.  

  Ansøgningsfrist for 2018 er: 15. januar 2019.

  Din ansøgning m.v. skal sendes samlet via linket i den personlige invitation, som du har fået på mail. 
   
  Bestyrelsen beslutter på et møde den 22. januar 2019, hvilken ansøger som får stipendiet tildelt.