Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringsforeningen.dk

Medlemmer og økonomi

​​Foreningen har i dag ca. 400 medlemmer fordelt på et bredt udsnit af alle selskaber i branchen.  
Foreningen finansieres dels ved medlemskontingenter, som pt. udgør 150 kr. årligt (NFT inkl.) og dels ved frivillige bidrag fra selskaberne. 
 
Ønske om medlemskab sker ved at udfylde formularen "Bliv medlem" her på hjemmesiden. Spørgsmål kan rettes til foreningens sekretær, Anja Lintrup Sørensen, på telefon 41 91 91 14 eller skriftligt via formularen "Kontakt os".  
 
Som medlem kan optages enhver, som gennem sin virksomhed har en sådan forbindelse med forsikringserhvervet, at den kan danne et rimeligt grundlag for et medlemskab af Forsikringsforeningen. 
 
Undtagelsesvis kan andre med tilknytning til forsikringsvirksomhed eller ved bestyrelsesbeslutning optages som medlemmer.