Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringsforeningen.dk

Om foreningen

​​Forsikringsforeningen danner i dag rammen om mødevirksomhed med foredrag, debat og virksomhedsbesøg, hvori et meget bredt udsnit af branchens medarbejdere deltager på tværs af medlemsselskaberne.
I samarbejde med de øvrige nordiske forsikringsforeninger varetager Forsikringsforeningen:
 
–   Årlig udveksling af stipendiater mellem de nordiske lande
–   Hvert andet år – uddannelsesstipendium til det øvrige udland.
 
Foreningen kan herudover forestå studierejser inden for forsikringserhvervet. 

Historie

Forsikringsforeningen er oprettet den 30. november 1883. I 1914 startede foreningen egentlig systematisk forsikringsundervisning samt forestod udgivelse af lærebøger mv. Ud af foreningens kreds stiftedes den 25. november 1918 Assurandør-Societetet, og i 1923 var foreningen med til at oprette Forsikringshøjskolen.
 
I 1999 fusionerede Forsikringsforeningen og Forsikringsklubben, der siden Forsikringsklubbens stiftelse i 1923 havde haft næsten identiske aktiviteter.  

Nordisk Forsikringstidsskrift  

Siden 1921 har foreningen sammen med de øvrige nordiske forsikringsforeninger været udgiver af "Nordisk Forsikringstidsskrift" (NFT), og har en dansk redaktør i bestyrelsen. Tidsskriftet udkommer fire gange årligt, og er det eneste eksisterende fællesnordiske. Medlemmer modtager automatisk en mail, når et nyt nummer af NFT er tilgængeligt på www.nft.nu