Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringsforeningen.dk

Privatlivspolitik

​1. Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:
Forsikring & Pension, Phillip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup
Telefon: 41 91 91 91

2. Behandling af personoplysninger

Forsikringsforeningen behandler dine persondata med et af følgende formål:

 

a.    Medlemskab af Forsikringsforeningen

b.    Til besvarelse af henvendelse via kontaktfunktionen eller forespørgsel

         via mail

c.     Som ansøger til Forsikringsforeningens Nordisk stipendiat eller

         foreningens udenlands stipendiat 

a.  Medlemskab af Forsikringsforeningen

Formål og retsgrundlag

Alle med tilknytning til forsikringshvervet har mulighed for at blive medlem af Forsikringsforeningen. Medlemsskabet kan oprettes via din arbejdsgiver eller som privat medlem. For at administrere dit medlemskab indsamler vi i forbindelse med din indmeldelse i Forsikringsforeningen en række oplysninger om dig og eventuelt om din arbejdsgiver, hvis du bliver tilmeldt via denne. Behandlingen sker i medfør af databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b med henblik på opfyldelse af kontrakten. Som medlem af Forsikringsforeningen modtager du blandt andet nyhedsbreve og invitationer til foreningens medlemsarrangementer.

 

Der er tale om følgende kategorier af almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Mail-adresse
 • Adresse
 • Postnummer
 • By

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan overlade dine personoplysninger til vores databehandlere. Vores databehandlere er instrueret i, at de ikke må anvende personhenførbare oplysninger til andre formål end dem, vi har fastsat.

 

Tidsrum for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger så længe du er aktivt medlem af Forsikringsforeningen. Ved udmeldelse af Forsikringsforeningen opbevarer vi dine personoplysninger samt kvittering for din udmeldelse i en perioden (op til et år). Derudover opbevarer vi personoplysninger om dig i vores økonomisystem i en periode på løbende år på 5 år. 

b. Til besvarelse af din henvendelse via kontaktfunktionen eller forespørgsel via mail

Formål og retsgrundlag

Når du henvender dig til Forsikringsforeningen via kontaktfunktionen eller direkte via mail, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at besvare din henvendelse. Behandlingen af dine oplysninger sker i medfør af databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af en kontrakt eller art 6, stk. 1, litra f (legitime interesser) 

 

Der er tale om følgende kategorier af almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Emne for spørgsmål
 • Dit spørgsmål (fritekstfelt)

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan overlade dine personoplysninger til vores databehandlere. Vores databehandlere er instrueret i, at de ikke må anvende personhenførbare oplysninger til andre formål end dem, vi har fastsat.

 

Tidsrum for behandling af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Dine oplysninger slettes efter mail-korrespondancen er endeligt afsluttet.  

c.  Som ansøger til Forsikringsforeningens Nordisk stipendiat eller foreningens udenlands stipendiat

Formål og retsgrundlag

Forsikringsforeningen udbyder årligt Nordisk stipendiat og udenlands stipendiat. Når du ansøger om et af Forsikringsforeningens stipendiater modtager vi en række oplysninger om dig til brug for vores vurdering af, om du skal udvælges til det pågældende stipendiat. Alle indkomne ansøgninger behandles i Forsikringsforeningens bestyrelse. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f (legitim interesse) og behandlingen er nødvendig for, at vi kan vurdere din ansøgning.

 

Der er tale om følgende kategorier af almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Fødselsår
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Ansættelsesoplysninger
 • Medlemskab af Forsikringsforeningen
 • Besvarelser i ansøgningsskabelon, herunder fritekstfelter

 

Hvis du bliver udvalgt til at modtage et at foreningens stipendiater offentliggøres dit navn, din titel og dit ansættelsessted på foreningens hjemmeside og LinkedIn, hvis du har givet samtykke til det. Vi orienterer endvidere din arbejdsgiver (HR-afdelingen). Retsgrundlaget for orienteringen af din arbejdsgiver er databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f (legitim interesse). 

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan overlade dine personoplysninger til vores databehandlere. Vores databehandlere er instrueret i, at de ikke må anvende personhenførbare oplysninger til andre formål end dem, vi har fastsat.

 

Tidsrum for behandling af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Dine oplysninger slettes, når vi har vurderet alle indkomne ansøgninger og endeligt udvalgt de ansøgere, som skal tildeles det pågældende Stipendiat.

 

Hvis du er blevet udvalgt til et af foreningens stipendiater ligger oplysninger om navn, titel og ansættelsessted på foreningens hjemmeside i 2-3 år. 

Dine rettigheder

I medfør af databeskyttelsesforordningens kapitel 3 (art.12–23) har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Kontaktoplysningerne finder du i punkt 1.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I nogle tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

3. Cookies

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

 

3.1 Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (typisk 24 måneder men kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

 

3.2 Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies

 

3.3 Sådan undgår du cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies

 

3.4 Hvad cookies bruges til på vores website

Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere. Vi anvender cookies til at forbedre brugervenligheden af hjemmesiden.

 

3.5 LinkedIn

Forsikringsforeningen har en LinkedIn side med vægopslag som er indlejret på LinkedIns hjemmeside. Brug af Forsikringsforeningens LinkedIn side kræver registrering på LinkedIn, og accept af LinkedIns brugerbetingelser og privatlivspolitik.

 

3.6 Google Analytics (trafikmåling)

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

 

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

3.7 Browseroptimering

Forsikring & Pensions hjemmesider er optimeret til følgende browsere:

Internet Explorer 7/8/9 eller nyere

Chrome/Safari

Firefox

Deklaration af websitets brug af cookies:

​Formål med brug af cookies på websitet: Intern /
1. parts cookies
Ekstern /
3. parts cookies
​Teknisk funktionalitet
ja
ja
​Trafikmåling
ja
ja
​Annonceafvikling (frekvens, brugermåling og lign.)
nej
nej
​Adfærdsbaseret individuelt målrettet annoncering
nej
nej