Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringsforeningen.dk

Generalforsamling 2018

​GENERALFORSAMLING 2018
 
afholdes på Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup
 
tirsdag den 24. april 2018 kl. 17.00 
 

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017
  4. Fastlæggelse af kontingent for 2019
  5. Behandling af foreliggende forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt
 
Bestyrelsen består af:
    Kontorchef Søren Viltoft Baatrup, Topdanmark (2017)
X Governance Compliance Manager Anders Møllgaard Carlsen, Swiss Re  
     Europe S.A. (2014)
     Produktansvarlig Trine Kongsvad, Forsikringsakademiet (2012)
X  Erhvervschef Bent Thomas Miedema, Alm. Brand (2016)
X  Konsulent Mads Balken Petersen, Forsikring & Pension (2016)
     Divisionspartner Charlotte Dietzer Tryg (2017)
     Pensionsforsikringsmægler Claus Riis, Mercer (2017)

Bestyrelsen foreslår nyvalg af følgende:
Produkt- og konsulentansvarlig Thomas Romer Nielsen, Forsikringsakademiet.
 
De med x markerede bestyrelsesmedlemmer er i år på valg. Trine Kongsvad udtræder af bestyrelsen – og kan dermed ikke genvælges.
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende:
Governance Compliance Manager Anders Møllgaard Carlsen, Swiss Re Europe S.A. (2014)
Erhvervschef Bent Thomas Miedema, Alm. Brand (2016)
Konsulent Mads Balken Petersen, Forsikring & Pension (2016)
 
Adresse
Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
Mødelokale 1, stuen
 
Tilmelding skal ske via link i mail sendt til hvert enkelt medlem af
Forsikringsforeningen - senest fredag den 20. april 2018.