Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringsforeningen.dk

Generalforsamling 2017

GENERALFORSAMLING 2017
 
afholdes på Philip Heymans Allé 1, 2900  Hellerup
 
tirsdag den 25. april 2016 kl. 9.00
 
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2016
4. Fastlæggelse af kontingent for 2018
5. Behandling af foreliggende forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revsor
8. Eventuelt
 
Bestyrelsen består af:
x Salgschef Annette Tønder (2009)
  Governance Compliance Manager Anders Møllgaard Carlsen Swiss Re Europe S.A. (2014)
  Produktansvarlig Trine Kongsvad, Forsikringsakademiet (2012)
  Erhvervschef Bent Thomas Miedema, Alm. Brand (2016)
  Konsulent Mads Balken Petersen, Forsikring & Pension (2016)
 
Bestyrelsen foreslår nyvalg af følgende:
Divisionspartner Charlotte Dietzer, Tryg
Pensionsforsikringsmægler Claus Riis, Mercer
Kontorchef Søren Viltoft Baatrup, Topdanmark
 
Det med x markerede bestyrelsesmedlem er i år på valg. Annette Tønder udtræder af bestyrelsen – og kan dermed ikke genvælges.
 
Adresse
Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup 
 
Tilmelding skal ske via link i mail sendt til hvert enkelt medlem af Forsikringsforeningen - senest den 20. april 2017.