Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringsforeningen.dk

Generalforsamling 2015

​Genereralforsamling 2015 afholdes på Philip Heymans Allé 1, 2900  Hellerup onsdag den 22. april 2015 kl. 17.00
 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014
 4. Fastlæggelse af kontingent for 2016
 5. Behandling af foreliggende forslag 
  - Revision af foreningens vedtægt.
  Det foreslås, at Finland slettes i følgende sætning i § 1 - næstsidste sætning, så den kommer til at være således: I samarbejde med forsikringsforeningerne i Norge og Sverige udgives 4 gange årligt Nordisk Forsikrings Tidsskrift (NFT).                    
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (se medlemmer nedenfor)
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt
 

Bestyrelsen består af

 • Udviklingschef Kristian Geday, Alm. Brand
 • Salgschef Annette Tønder, Tryg (x)
 • Country manager Jan Sander, Viking Danmark A/S
 • HR Partner Per Jacomo, Nordea Liv & Pension (x)
 • Governance Compliance Manager Anders Møllgaard Carlsen, Swiss Re Europe S.A.
 • Head of Account Executives Mia Fobian, AON
 • Produktansvarlig Trine Kongsvad,Forsikringsakademiet

De med x markerede bestyrelsesmedlemmer er i år på valg.

Per Jacomo genopstiller ikke.

Jan Sander kan ikke genvælges – og han udtræder af bestyrelsen.

Annette Tønder er villig til genvalg.

 

Bestyrelsen foreslår nyvalg af

Divisionsrådgiver Rudi El-fouly, Tryg.


Der serveres kaffe og kage fra kl. 16.45.
Tilmelding skal ske via særskilt mail, som er sendt til medlemmerne - senest den 17. april 2015.